Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00 | Σάββατο 09:00-14:00